Servicii

Conform Legii Nr.235 din 01.12.2011 privind activitățile la acreditare și de evaluare a conformității, laboratorul de verificări metrologice „Tehlab Service” S.R.L. a obținut Certificatul de Acreditare Nr.LVM-003 din 21.09.2017 (modificarea Nr.18 din 24.09.2021). În conformitate cu acest certificat LVM satisface cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 și este competent să efectueze verificări metrologice inițiale, periodice și după reparație a mijloacelor de măsurare incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova conform anexei la certificatul de acreditare (puteți vizualiza link-ul ce urmează).

Domeniul de Acreditare Laboratorului de Verificări Metrologice „Tehlab Service” SRL