Despre noi

„TEHLAB SERVICE” S.R.L. este o întreprindere modernă fondată la data de 11.05.2012, organizată pentru prestarea serviciilor de verificări metrologice a mijloacelor de măsurare legale conform certificatelor de acreditare emise de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC și desemnare emis de către Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Verificările metrologice se efectuează conform procedurilor şi metodelor prevăzute în documente normative în vigoare.

În cadrul laboratorului „TEHLAB SERVICE” S.R.L. sunt angajați specialiști cu o experiență înaltă, cointeresați de a efectua lucrul cât mai calitativ și eficient.

Laboratorul de verificări metrologice a obținut Certificatul de Acreditare Nr. LVM – 003. În conformitate cu acest certificat LVM satisface cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 și este competent să efectueze verificări metrologice inițiale, periodice și după reparație a mijloacelor de măsurare incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova.